Tác giả: Kcray

5 thủ thuật đơn giản để tùy chỉnh Theme Twenty Twenty chỉ với CSS

Tối ưu hoá theme Twenty Twenty đẹp hơn, nhanh hơn, mượt hơn. Tôi từng nghĩ rằng không còn gì phải làm để tùy chỉnh Theme Twenty Twenty nữa vì nó trông rất đẹp (thực ra, tôi đã hết ý tưởng), gọn nhẹ, seo rất tốt.  Nhưng, hôm nay tôi đã vô tình truy cập Diễn […]

Chuyển lên trên