Cài đặt Arch Linux trên Chromebook.

Cài đặt Arch Linux trên Chromebook.

Chromebook là một nền tảng khá tốt, nhưng nó chỉ hoạt động tốt trên nền web. Và rất mừng là chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt Arch một distro Linux lên ngay chiếc laptop Chromebook. Với việc cài đặt Arch Linux lên Chromebook, thì bạn sẽ sở hữu được tính năng duyệt Web […]

Chuyển lên trên