Những cách đưa nội dung Website lên Google trong 30 phút

Những cách đưa nội dung Website lên Google trong 30 phút

Bạn muốn nội dung xuất hiện trên Google? Đây là một điều quan trọng của bất kỳ Website nào, bởi vì một trang Website mà thiếu người truy cập, cũng như một cái xác không hồn. Đây là mình cách mình đưa Website Luomnhat.com xây dựng bởi Wordpress lên bộ máy tìm kiếm của Google.

Chuyển lên trên