themes

Theme Madara – WordPress Theme for Manga V1.6.5

Theme WordPress Madara for Manga là giải pháp đầu tiên và hoàn chỉnh để xây dựng một trang Manga trên WordPress. Theme WordPress Madara for Manga nhanh, mạnh mẽ và có thể mở rộng. Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, bạn có thể chọn từ Amazon S3, BlogSpot hoặc Imgur. Tất nhiên, bạn cũng có thể lưu trữ dữ liệu trên trang web của mình. Nó có thiết kế hiện đại và các tính năng như Responsive, Lazy Loading, Infinite Pagination, tối ưu hóa SEO và hỗ trợ RTL.

Chuyển lên trên