Twenty Twenty-One

Tinh chỉnh và tối ưu Theme Twenty Twenty-One (fast & simple) hiệu quả 100%

Ngày 9/12 vừa qua thì WordPress vừa cập nhật lên phiên bản 5.6, đồng thời xuất bản một Theme mới Twenty Twenty-One. Mình là một fan của tốc độ, và đơn giản, nên khi nhìn thấy Twenty Twenty-One là mình biết là nó ngon =)). Bởi vì không có một hình ảnh nào cả và […]

Chuyển lên trên